ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Comenius - druhé partnerské setkání v Mníšku

  Ve dnech 3. – 7. května hostila mníšecká škola žáky a učitele z Francie, Slovenska, Itálie a Turecka. Cílem návštěvy bylo nejen seznámení s tím, jak funguje naše školství, ale i další  domluva na pokračování projektu. Pro naše setkání jsme připravili pestrý program. V pondělí 3.5. jsme po příjezdu všech hostů absolvovali společnou večeři v libereckém hotelu Atrium, kde také byli někteří hosté ubytováni. Děti však převážně bydlely v rodinách našich žáků, takže měly možnost poznat každodenní běžný život u nás. V úterý ráno jsme hosty přivítali ve škole. Dívky v podještědských krojích jim nejprve nabídly chléb a sůl. Návštěvu jsme zahájili krátkým kulturním vystoupením v tělocvičně, kde se představil Sboráček, dívčí hudební skupina ze 4. třídy, břišní tanečnice, a celá 4. třída s programem v angličtině. Dokonce jsme se společně naučili i českou písničku! Následovala prohlídka školy. Pak si děti ve výtvarné dílně vlastnoručně vyzdobily barevná trička logem projektu. V té době měli učitelé možnost prezentovat práce svých žáků,  zhodnotit dosavadní práci na projektu a naplánovat jeho další pokračování.Po obědě ve školní jídelně jsme navštívili  libereckou ZOO a  botanickou zahradu. Středa byla věnována celodennímu výletu do Prahy. A protože náš projekt nese název „Všechny řeky se vlévají do moře,“ projeli jsme se parníkem po Vltavě. Z parníku byl krásný pohled na pražské budovy podél nábřeží a na hradčanské panorama. Poté jsme si prohlédli nejdůležitější pražské památky – Pražský hrad, Svatovítský chrám, Karlův most, Staroměstské náměstí . Čtvrtek byl pro většinu hostů posledním dnem pobytu u nás. Den jsme zahájili návštěvou obecního úřadu v Mníšku. Hosty přivítal pan starosta Roman Slezák. Připravil pro ně pohoštění a krátce jim pověděl o historii obce. Následovala hra „šipkovaná“. Ta směřovala po cyklostezce do Oldřichova v Hájích. Přestože celou cestu pršelo, jednotlivé skupinky nadšeně plnily úkoly, které pro ně v angličtině připravili naši žáci. V Oldřichově jsme navštívili Střevlik, kde děti společně zkoumaly v laboratoři pod mikroskopem přítomnost života ve vzorcích vod z různých zdrojů. Po obědě, který byl opět ve škole, jsme odjeli do Liberce na prohlídku  radnice. V obřadní síni nás přivítal primátor města Ing. Jiří Kittner a následovala prohlídka s výkladem. Naši hosté měli také možnost prohlédnout si město z výšky radniční věže.A protože se počasí odpoledne na chvíli umoudřilo, nechyběla ani návštěva dominanty Liberce - Ještědu. Lanovkou jsme vyjeli nahoru a opět jsme společně obdivovali nádherný výhled na samotné město, ale i do širokého okolí. Měli jsme štěstí, neboť během hodiny se zatáhlo a lanovkou dolů jsme již sjížděli za vydatného deště. Do hotelu se všichni vrátili prokřehlí, mokří, ale v dobré náladě. Den jsme zakončili společnou večeří v hotelu Atrium, kde jsme se s hosty rozloučili. V pátek ráno totiž většina z nich odjela. Protože naši turečtí přátelé odlétali až v sobotu, ukázali jsme jim  ještě frýdlantský zámek, kostel v Hejnicích a Obří sud v Lázních Libverda. Setkání v Mníšku se opravu vydařilo. Všichni děkovali za naši pohostinnost, pěkný program a dobrou organizaci.

Děkuji všem paním učitelkám, panu učiteli a paním vychovatelkám za přípravu a pomoc při organizaci setkání.

Rodiče, kteří dětem ochotně poskytli ubytování a stravu (Bretschneiderovi, Dittrichovi, Grebeníčkovi, Paškovi, Šimkovi, Vojtovi a Štolfovi) mají náš velký dík. Rovněž děkujeme panu starostovi Romanu Slezákovi za zajištění dopravy našich hostů z ruzyňského letiště do Liberce a zpět.

Příští setkání všech partnerů, kterého se zúčastní i někteří žáci a učitelé naší školy se uskuteční v měsíci říjnu ve francouzském Brezolles.

Dívky v podještědských krojích vítají hosty chlebem a solí Dívky v podještědských krojích vítají hosty chlebem a solí Dívčí hudební skupina ze 4. třídy Výzdoba triček logem projektu Společné foto z areálu Pražského hradu
Aktuality
Pomůcky pro 1. třídu na školní rok 2020/2021
Informace k přijetí do školní družiny a Domečku (Klubu volnočasových aktivit)
Školní rok 2020/2021
Zrušení ředitelského volna
Zrušení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2020
Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
Termíny přijímacích zkoušek
Seznam přijatých uchazečů do ZŠ
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole Mníšek
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: