ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Comenius - druhé partnerské setkání v Mníšku

  Ve dnech 3. – 7. května hostila mníšecká škola žáky a učitele z Francie, Slovenska, Itálie a Turecka. Cílem návštěvy bylo nejen seznámení s tím, jak funguje naše školství, ale i další  domluva na pokračování projektu. Pro naše setkání jsme připravili pestrý program. V pondělí 3.5. jsme po příjezdu všech hostů absolvovali společnou večeři v libereckém hotelu Atrium, kde také byli někteří hosté ubytováni. Děti však převážně bydlely v rodinách našich žáků, takže měly možnost poznat každodenní běžný život u nás. V úterý ráno jsme hosty přivítali ve škole. Dívky v podještědských krojích jim nejprve nabídly chléb a sůl. Návštěvu jsme zahájili krátkým kulturním vystoupením v tělocvičně, kde se představil Sboráček, dívčí hudební skupina ze 4. třídy, břišní tanečnice, a celá 4. třída s programem v angličtině. Dokonce jsme se společně naučili i českou písničku! Následovala prohlídka školy. Pak si děti ve výtvarné dílně vlastnoručně vyzdobily barevná trička logem projektu. V té době měli učitelé možnost prezentovat práce svých žáků,  zhodnotit dosavadní práci na projektu a naplánovat jeho další pokračování.Po obědě ve školní jídelně jsme navštívili  libereckou ZOO a  botanickou zahradu. Středa byla věnována celodennímu výletu do Prahy. A protože náš projekt nese název „Všechny řeky se vlévají do moře,“ projeli jsme se parníkem po Vltavě. Z parníku byl krásný pohled na pražské budovy podél nábřeží a na hradčanské panorama. Poté jsme si prohlédli nejdůležitější pražské památky – Pražský hrad, Svatovítský chrám, Karlův most, Staroměstské náměstí . Čtvrtek byl pro většinu hostů posledním dnem pobytu u nás. Den jsme zahájili návštěvou obecního úřadu v Mníšku. Hosty přivítal pan starosta Roman Slezák. Připravil pro ně pohoštění a krátce jim pověděl o historii obce. Následovala hra „šipkovaná“. Ta směřovala po cyklostezce do Oldřichova v Hájích. Přestože celou cestu pršelo, jednotlivé skupinky nadšeně plnily úkoly, které pro ně v angličtině připravili naši žáci. V Oldřichově jsme navštívili Střevlik, kde děti společně zkoumaly v laboratoři pod mikroskopem přítomnost života ve vzorcích vod z různých zdrojů. Po obědě, který byl opět ve škole, jsme odjeli do Liberce na prohlídku  radnice. V obřadní síni nás přivítal primátor města Ing. Jiří Kittner a následovala prohlídka s výkladem. Naši hosté měli také možnost prohlédnout si město z výšky radniční věže.A protože se počasí odpoledne na chvíli umoudřilo, nechyběla ani návštěva dominanty Liberce - Ještědu. Lanovkou jsme vyjeli nahoru a opět jsme společně obdivovali nádherný výhled na samotné město, ale i do širokého okolí. Měli jsme štěstí, neboť během hodiny se zatáhlo a lanovkou dolů jsme již sjížděli za vydatného deště. Do hotelu se všichni vrátili prokřehlí, mokří, ale v dobré náladě. Den jsme zakončili společnou večeří v hotelu Atrium, kde jsme se s hosty rozloučili. V pátek ráno totiž většina z nich odjela. Protože naši turečtí přátelé odlétali až v sobotu, ukázali jsme jim  ještě frýdlantský zámek, kostel v Hejnicích a Obří sud v Lázních Libverda. Setkání v Mníšku se opravu vydařilo. Všichni děkovali za naši pohostinnost, pěkný program a dobrou organizaci.

Děkuji všem paním učitelkám, panu učiteli a paním vychovatelkám za přípravu a pomoc při organizaci setkání.

Rodiče, kteří dětem ochotně poskytli ubytování a stravu (Bretschneiderovi, Dittrichovi, Grebeníčkovi, Paškovi, Šimkovi, Vojtovi a Štolfovi) mají náš velký dík. Rovněž děkujeme panu starostovi Romanu Slezákovi za zajištění dopravy našich hostů z ruzyňského letiště do Liberce a zpět.

Příští setkání všech partnerů, kterého se zúčastní i někteří žáci a učitelé naší školy se uskuteční v měsíci říjnu ve francouzském Brezolles.

Dívky v podještědských krojích vítají hosty chlebem a solí Dívky v podještědských krojích vítají hosty chlebem a solí Dívčí hudební skupina ze 4. třídy Výzdoba triček logem projektu Společné foto z areálu Pražského hradu
Aktuality
Přerušení dodávky elektrické energie - 15. 10. 2018
Přerušení dodávky elektrické energie V pondělí dne 15. 10. 2018 dojde ve škole k plánovanému přerušení dodávky elektrické energie. Z tohoto důvodu bude zkrácené vyučování a omezen provoz školních družin a "Domečků" a zcela mimo provoz bude školní jídelna. Školní jídelna nebude v provozu - prosíme rodiče, aby dali dětem místo oběda větší svačinu (především se týká dětí z družiny). Výuka na 1. st. bude končit po 4. vyučovací hodině (11.30 hod.). Výuka na 2. st. bude končit po 5. vyučovací hodině (12.25 hod.). Družiny a Domečky budou končit v 15.00 hod. Děkujeme za pochopení.
Mníšecká děvčata a móda
5. ročník soutěže v textilní tvorbě - Oděv a textil Liberec 2018
Vesmírný Ještěd
Děti ze školní družiny I. oddělení, pod vedením paní vych. Jany Deduchové, se úspěšně zúčastnily soutěže na téma: Vesmírný Ještěd, kterou vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje k výročí postavení nového Ještědu .        Nápad byl hned na světě. Na realizaci výtvarného díla se podílely všechny děti. Potom už se jenom netrpělivě čekalo na výsledek. A ten přišel... Odměnu dětem předaly organizátorky soutěže u nás ve škole.
Přehled vyúčtování záloh ve školním roce 2017/2018 MŠ
Vyúčtování záloh za stravné -  školní rok 2017/2018         Na třídních schůzkách rodiče souhlasili se započítáním dlužné částky za školné s přeplatkem za stravné. .                     - nedoplatek = uhradit               + přeplatek poukázán  na účet         VS stravné školné stravné školné + stravné       1450 400,00   0,00   400,00           1711 400,00   0,00   400,00           2245 0,00   -595,00   -595,00           4416 0,00   130,00   130,00           4419 0,00   805,00   805,00           4427 0,00   2 195,00   2 195,00           4438 0,00   615,00   615,00           4439 0,00   2 390,00   2 390,00           4450 0,00   1 760,00   1 760,00           4452 0,00   665,00   665,00           4453 0,00   1 305,00   1 305,00           4455 0,00   1 250,00   1 250,00           4456 0,00   635,00   635,00           4457 0,00   750,00   750,00           4458 0,00   -55,00   -55,00           4459 0,00   2 085,00   2 085,00           4461 -800,00   665,00   -135,00           4462 0,00   -60,00   -60,00           4463 0,00   570,00   570,00           4464 0,00   -430,00   -430,00           4465 0,00   805,00   805,00           4466 0,00   1 340,00   1 340,00           4467 0,00   340,00   340,00           4468 0,00   220,00   220,00           4469 0,00   2 640,00   2 640,00           4470 0,00   1 715,00   1 715,00           4471 0,00   520,00   520,00           4472 0,00   -35,00   -35,00           4473 0,00   -725,00   -725,00           4474 0,00   2 160,00   2 160,00           4475 0,00   -235,00   -235,00           4475 0,00   -115,00   -115,00           4477 0,00   620,00   620,00           4479 -1 200,00   640,00   -560,00           4480 -800,00   1 190,00   390,00           4481 -800,00   560,00   -240,00           4482 -800,00   1 030,00   230,00           4483 -400,00   895,00   495,00           4484 0,00   755,00   755,00           4486 0,00   485,00   485,00           4488 0,00   1 520,00   1 520,00           4489 -400,00   725,00   325,00           4490 0,00   950,00   950,00           4493 0,00   1 740,00   1 740,00           4494 0,00   1 640,00   1 640,00           4495 0,00   1 090,00   1 090,00           4497 0,00   2 750,00   2 750,00           4499 0,00   1 630,00   1 630,00           4502 0,00   -675,00   -675,00           4503 -400,00   -30,00   -430,00           4504 -3 000,00   3 165,00   165,00           4505 -1 200,00   2 210,00   1 010,00           4506 0,00   -15,00   -15,00           4507 -400,00   1 920,00   1 520,00           4508 -1 200,00   2 410,00   1 210,00           4510 -800,00   790,00   -10,00           4512 0,00   1 460,00   1 460,00           4701 0,00   3 895,00   3 895,00           4702 -800,00   1 140,00   340,00           4703 0,00   2 690,00   2 690,00           4704 -800,00   730,00   -70,00           4705 0,00   2 075,00   2 075,00           4706 0,00   4 045,00   4 045,00           4707 -800,00   1 030,00   230,00           4708 -1 200,00   1 580,00   380,00           4709 0,00   1 155,00   1 155,00           4710 0,00   110,00   110,00           4711 400,00   3 745,00   4 145,00           4712 -400,00   625,00   225,00           4713 -400,00   95,00   -305,00           4714 -400,00   155,00   -245,00           4715 0,00   1 510,00   1 510,00           4716 -400,00   2 135,00   1 735,00           4717 0,00   995,00   995,00           4718 0,00   335,00   335,00           4719 -800,00   1 865,00   1 065,00           4720 0,00   1 295,00   1 295,00           4721 0,00   -80,00   -80,00           4722 0,00   1 290,00   1 290,00           4723 0,00   1 235,00   1 235,00           4724 0,00   65,00   65,00           4725 0,00   -25,00   -25,00           4726 0,00   655,00   655,00           4727 0,00   90,00   90,00           4728 0,00   90,00   90,00           6352 0,00   2 480,00   2 480,00           6411 0,00   1 885,00   1 885,00           9989 0,00   915,00   915,00           9990 0,00   1 915,00   1 915,00           9992 0,00   650,00   650,00           9995 0,00   -120,00   -120,00           9996 0,00   -1 410,00   -1 410,00           9998 0,00   490,00   490,00            
Jídelníček ŠJ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: