ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Comenius - druhé partnerské setkání v Mníšku

  Ve dnech 3. – 7. května hostila mníšecká škola žáky a učitele z Francie, Slovenska, Itálie a Turecka. Cílem návštěvy bylo nejen seznámení s tím, jak funguje naše školství, ale i další  domluva na pokračování projektu. Pro naše setkání jsme připravili pestrý program. V pondělí 3.5. jsme po příjezdu všech hostů absolvovali společnou večeři v libereckém hotelu Atrium, kde také byli někteří hosté ubytováni. Děti však převážně bydlely v rodinách našich žáků, takže měly možnost poznat každodenní běžný život u nás. V úterý ráno jsme hosty přivítali ve škole. Dívky v podještědských krojích jim nejprve nabídly chléb a sůl. Návštěvu jsme zahájili krátkým kulturním vystoupením v tělocvičně, kde se představil Sboráček, dívčí hudební skupina ze 4. třídy, břišní tanečnice, a celá 4. třída s programem v angličtině. Dokonce jsme se společně naučili i českou písničku! Následovala prohlídka školy. Pak si děti ve výtvarné dílně vlastnoručně vyzdobily barevná trička logem projektu. V té době měli učitelé možnost prezentovat práce svých žáků,  zhodnotit dosavadní práci na projektu a naplánovat jeho další pokračování.Po obědě ve školní jídelně jsme navštívili  libereckou ZOO a  botanickou zahradu. Středa byla věnována celodennímu výletu do Prahy. A protože náš projekt nese název „Všechny řeky se vlévají do moře,“ projeli jsme se parníkem po Vltavě. Z parníku byl krásný pohled na pražské budovy podél nábřeží a na hradčanské panorama. Poté jsme si prohlédli nejdůležitější pražské památky – Pražský hrad, Svatovítský chrám, Karlův most, Staroměstské náměstí . Čtvrtek byl pro většinu hostů posledním dnem pobytu u nás. Den jsme zahájili návštěvou obecního úřadu v Mníšku. Hosty přivítal pan starosta Roman Slezák. Připravil pro ně pohoštění a krátce jim pověděl o historii obce. Následovala hra „šipkovaná“. Ta směřovala po cyklostezce do Oldřichova v Hájích. Přestože celou cestu pršelo, jednotlivé skupinky nadšeně plnily úkoly, které pro ně v angličtině připravili naši žáci. V Oldřichově jsme navštívili Střevlik, kde děti společně zkoumaly v laboratoři pod mikroskopem přítomnost života ve vzorcích vod z různých zdrojů. Po obědě, který byl opět ve škole, jsme odjeli do Liberce na prohlídku  radnice. V obřadní síni nás přivítal primátor města Ing. Jiří Kittner a následovala prohlídka s výkladem. Naši hosté měli také možnost prohlédnout si město z výšky radniční věže.A protože se počasí odpoledne na chvíli umoudřilo, nechyběla ani návštěva dominanty Liberce - Ještědu. Lanovkou jsme vyjeli nahoru a opět jsme společně obdivovali nádherný výhled na samotné město, ale i do širokého okolí. Měli jsme štěstí, neboť během hodiny se zatáhlo a lanovkou dolů jsme již sjížděli za vydatného deště. Do hotelu se všichni vrátili prokřehlí, mokří, ale v dobré náladě. Den jsme zakončili společnou večeří v hotelu Atrium, kde jsme se s hosty rozloučili. V pátek ráno totiž většina z nich odjela. Protože naši turečtí přátelé odlétali až v sobotu, ukázali jsme jim  ještě frýdlantský zámek, kostel v Hejnicích a Obří sud v Lázních Libverda. Setkání v Mníšku se opravu vydařilo. Všichni děkovali za naši pohostinnost, pěkný program a dobrou organizaci.

Děkuji všem paním učitelkám, panu učiteli a paním vychovatelkám za přípravu a pomoc při organizaci setkání.

Rodiče, kteří dětem ochotně poskytli ubytování a stravu (Bretschneiderovi, Dittrichovi, Grebeníčkovi, Paškovi, Šimkovi, Vojtovi a Štolfovi) mají náš velký dík. Rovněž děkujeme panu starostovi Romanu Slezákovi za zajištění dopravy našich hostů z ruzyňského letiště do Liberce a zpět.

Příští setkání všech partnerů, kterého se zúčastní i někteří žáci a učitelé naší školy se uskuteční v měsíci říjnu ve francouzském Brezolles.

Dívky v podještědských krojích vítají hosty chlebem a solí Dívky v podještědských krojích vítají hosty chlebem a solí Dívčí hudební skupina ze 4. třídy Výzdoba triček logem projektu Společné foto z areálu Pražského hradu
Aktuality
Celkové vyhodnocení Sportovce roku
Již známe vítěze letošního Sportovce roku. Stal jím Matěj Stebel ze 3. třídy. Druhé místo obsadil Matěj Vondrouš z 1. třídy a bronzovou příčku si vybojoval Matyáš Löbl z 5. třídy. Moc gratulujeme a zároveň děkujeme všem dětem z prvního stupně, že z plných sil bojovali ve všech letošních disciplínách.Těšíme se již na další ročník. Hezké prázdniny!
Kuličky
Společně s Mníšeckým sluníčkem se odehrál i poslední závod letošního Sportovce roku- Kuličky. Všechny děti prvního stupně závodily v týmech o nejzručnější "cvrnkače".  Všem vítězům gratulujeme.
Mníšecké sluníčko
V červnu proběhl již tradiční cyklozávod. Děti změřily síly v rychlostní jízdě a v jízdě zručnosti na kole. Závodů se zúčastnili žáci celého 1. stupně. Vítězům srdečně blahopřejeme. Navštivte naši fotogalerii.
Jídelníček ŠJ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Jídelníček MŠ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: