ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Comenius - třetí partnerské setkání ve Francii

 V rámci projektu Evropské unie Comenius – „Všechny řeky se vlévají do moře,“ navštívili naši učitelé a vybraní žáci jednu z dalších partnerských škol zapojenou v tomto projektu, a to v malém francouzském městečku Brezolles. Nachází se přibližně 100 km jihovýchodně od hlavního města Francie – Paříže. V pořadí  třetí setkání se uskutečnilo v podzimních dnech 11.-15. října 2010 a kromě naší školy se jej zúčastnily partnerské školy ze slovenské Hnúšti a turecké Malatye. Setkání se tentokrát nezúčastnili partneři z Itálie.Cesta letadlem na pařížské letiště Charles de Gaulle proběhla hladce a po pár hodinách jsme již netrpělivě čekali na naše hostitele. Vzájemné přivítání mezi účastníky projektu proběhlo v přátelské atmosféře a než jsme se nadáli, směřovali jsme do cíle naší cesty. U školy v Brezolles přijali francouzští rodiče naše děti za své – tedy na dobu našeho pobytu – a jim se tak naskytla příležitost nahlédnout do života běžných Francouzů. Zároveň měly možnost procvičit si anglický jazyk, protože komunikačním jazykem v projektu je právě angličtina. Po dobu následujících tří dnů jsme měli poměrně nabitý program. Začali jsme návštěvou školy. Stejně jako na naší škole začíná i tam vyučování v 7.50, ale kromě středy končí vždy až v 17.00 hodin. Náplní vyučování není jenom výuka samotná, ale i množství dalších povinně-volitelných předmětů a zájmových kroužků. Samotná škola je o něco větší než  naše v Mníšku, ale pro nás bylo především nezvyklé, že do jednotlivých tříd, odborných učeben, jídelny, atd. se vstupuje z venkovního dvora. Škola se nenachází pouze v jedné nebo dvou budovách, tak jak jsme tomu zvyklí u nás, ale jedná se o celá komplex budov, které tvoří areál školy. Při naší návštěvě se všichni žáci partnerských škol zúčastnili tzv. workshopu,  konkrétně hodiny výtvarné výchovy,  během níž  společně vytvořili obrázky ryb na skleněném podkladu. Učitelé se mezitím radili o tom, jak bude probíhat další část projektu a jaké budou výstupy. Dohodli se, že závěrečné setkání a ukončení projektu se uskuteční na jaře příštího roku v Turecku.V dalších dnech jsme navštívili krajský úřad oblasti Eure-et-Loir, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o řekách a životním prostředí v této oblasti Francie.Velkým zážitkem pro nás byla plavba po řece Seině a setkání se starostou města Brezolles. Celý pobyt jsme zakončili společnou večeří v místní restauraci,  popřáli si hodně sil a pevných nervů do nového školního roku, předali jsme si dárky z našich rodných zemí a rozloučili jsme se.Jak nám učitelům, tak i našim žákům, se pobyt v Brezolles velmi líbil. Všichni jsme si odnesli plno zážitků a poznatků z jiného školského prostředí a  těšíme se na společné závěrečné setkání v Turecku.

 

                                                                                                                   

Pohled na školní jídelnu a zastřešený dvůr školy. Comenius - třetí partnerské setkání ve Francii Setkání se starostou města Brezolles Comenius - třetí partnerské setkání ve Francii Rozloučení Notre Dame
Aktuality
Pomůcky pro 1. třídu na školní rok 2020/2021
Informace k přijetí do školní družiny a Domečku (Klubu volnočasových aktivit)
Školní rok 2020/2021
Zrušení ředitelského volna
Zrušení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2020
Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
Termíny přijímacích zkoušek
Seznam přijatých uchazečů do ZŠ
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole Mníšek
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: