ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Kontakty na odborné poradenství

Kontakty na odborné poradenství
 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
Kontaktní údaje: Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01
Tel.: 482 710 517, 485 113 006
E-mail: pppliberec@raz-dva.cz
 
Pedagogicko – psychologická poradna Jablonec n/N
Kontaktní údaje: Palackého 48, Jablonec nad Nisou, 466 04
Tel.: 483 704 498
E-mail: ppp.jablonec@volny.cz
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Zařízení je organizační složkou Centra sociálních služeb Libereckého kraje
Kontaktní údaje:Dvorská 445, Liberec 5 - Králův Háj, 460 05
Tel.: 485 108 866, 485 103 190, 606 167 312, fax 485 105 082
e-mail: rodpor.liberec@volny.cz
www stránky: www.volny.cz/rodpor.liberec
 
Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Jablonec
Zařízení je součástí Centra sociálních služeb Libereckého kraje
Kontaktní údaje: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 320 649, 723 093 253
E-mail: poradna-jbc@volny.cz
 
Poradna pro oběti trestných činů Liberec
Poradna pro oběti trestných činů Liberec (poradna je spravována Občanským sdružením „D“)
Kontaktní údaje: Ještědská 58, Liberec 7
Te.: 485 150 707, 777 098 277
E-mail: potc@seznam.cz
www stránky: http://www.d-os.net
 
SCHOLARIS
Kontaktní údaje: Konopná 776, Liberec 14, 460 14
Tel.: 721 880 080
Kontaktní osoba: Mgr.P.Šolc
E-mail: scholaris@seznam.cz
/ psychologické a etopedické poradenství pro rodiny a děti /
 
Středisko výchovné péče v Liberci – ČÁP
/součást dětského diagnostického ústavu, U opatrovny 3, Liberec 4, 460 01/
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kontaktní údaje:Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5
Tel.: 482 750 807, 482 757 275, 728 145 169
E-mail: svp_lbc@iol.cz, svp_lbc@centrum.cz
/Školské zařízení, které poskytuje preventivně výchovnou péči a poskytuje ji dětem a
mladistvým (dále jen klientům) od 6 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na
povolání, a to ambulantní či internátní formou. Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je
dominantní porucha chování (pokud svojí poruchou nespadají do péče jiných resortů), ale
nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Cílem je
zachytit první signály problémů či potíží v procesu vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo
systematickou péči, a to zejména v těch případech, vyskytnou-li se školní, rodinné či psychické
problémy, počátky zneužívání návykových látek či gamblerství, popřípadě projevy asociality.
Středisko pracuje nejen s dítětem, ale s celou rodinou či s jiným výchovným subjektem./
 
 
Linky důvěry a bezpečí
 
Linka bezpečí dětí a mládeže
nové tel. č.: 116 111, 800 155 555
e-mail: ilb@linkabezpeci.cz
www stránky : www.linkabezpeci.cz
 
Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
tel. 800 111 113, mobil 724 727 777
 
Rodičovská linka
Telefonická krizová intervence a poradenství
tel. 840 111 234
 
Linka pomoci obětem domácího násilí – DONA
tel. 251 511 313 - nonstop
Aktuality
Jídelníček ŠJ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Jídelníček MŠ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Benefiční koncert pro Karolínku
Děti přispěly svým vystoupením na konto "Karolínka".
Dozvuky módní přehlídky
Výstava potrvá do 26. 10. 2018.
Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020
Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 V přiložených dokumentech naleznete informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020. V případě potřeby se můžete obracet na výchovnou poradkyni - Mgr. Dana Andělová.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018 Mníšecká štafeta 2018
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: