ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Kontakty na odborné poradenství

Kontakty na odborné poradenství
 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
Kontaktní údaje: Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01
Tel.: 482 710 517, 485 113 006
E-mail: pppliberec@raz-dva.cz
 
Pedagogicko – psychologická poradna Jablonec n/N
Kontaktní údaje: Palackého 48, Jablonec nad Nisou, 466 04
Tel.: 483 704 498
E-mail: ppp.jablonec@volny.cz
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Zařízení je organizační složkou Centra sociálních služeb Libereckého kraje
Kontaktní údaje:Dvorská 445, Liberec 5 - Králův Háj, 460 05
Tel.: 485 108 866, 485 103 190, 606 167 312, fax 485 105 082
e-mail: rodpor.liberec@volny.cz
www stránky: www.volny.cz/rodpor.liberec
 
Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Jablonec
Zařízení je součástí Centra sociálních služeb Libereckého kraje
Kontaktní údaje: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 320 649, 723 093 253
E-mail: poradna-jbc@volny.cz
 
Poradna pro oběti trestných činů Liberec
Poradna pro oběti trestných činů Liberec (poradna je spravována Občanským sdružením „D“)
Kontaktní údaje: Ještědská 58, Liberec 7
Te.: 485 150 707, 777 098 277
E-mail: potc@seznam.cz
www stránky: http://www.d-os.net
 
SCHOLARIS
Kontaktní údaje: Konopná 776, Liberec 14, 460 14
Tel.: 721 880 080
Kontaktní osoba: Mgr.P.Šolc
E-mail: scholaris@seznam.cz
/ psychologické a etopedické poradenství pro rodiny a děti /
 
Středisko výchovné péče v Liberci – ČÁP
/součást dětského diagnostického ústavu, U opatrovny 3, Liberec 4, 460 01/
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kontaktní údaje:Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5
Tel.: 482 750 807, 482 757 275, 728 145 169
E-mail: svp_lbc@iol.cz, svp_lbc@centrum.cz
/Školské zařízení, které poskytuje preventivně výchovnou péči a poskytuje ji dětem a
mladistvým (dále jen klientům) od 6 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na
povolání, a to ambulantní či internátní formou. Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je
dominantní porucha chování (pokud svojí poruchou nespadají do péče jiných resortů), ale
nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Cílem je
zachytit první signály problémů či potíží v procesu vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo
systematickou péči, a to zejména v těch případech, vyskytnou-li se školní, rodinné či psychické
problémy, počátky zneužívání návykových látek či gamblerství, popřípadě projevy asociality.
Středisko pracuje nejen s dítětem, ale s celou rodinou či s jiným výchovným subjektem./
 
 
Linky důvěry a bezpečí
 
Linka bezpečí dětí a mládeže
nové tel. č.: 116 111, 800 155 555
e-mail: ilb@linkabezpeci.cz
www stránky : www.linkabezpeci.cz
 
Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
tel. 800 111 113, mobil 724 727 777
 
Rodičovská linka
Telefonická krizová intervence a poradenství
tel. 840 111 234
 
Linka pomoci obětem domácího násilí – DONA
tel. 251 511 313 - nonstop
Aktuality
Zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020 - 5. 4. 2019
Zápis do 1. třídy se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin v ZŠ Mníšek.
Jídelníček ŠJ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Jídelníček MŠ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Matematická centra
Práce skupin
Planetárium a Národní technické muzeum
15. března jsme, společně se čtvrtou třídou, navštívili planetárium a Národní technické muzeum v Praze.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: