ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Jaký typ testů na přijímacích řízeních budou žáci mít, se dosud neví. 16. 11. 2015 je uzavírka výběrového řízení pro poskytování těchto služeb - takže buď scio nebo cermat.

 

1. Přihlášky:

Pro první kolo přijímacího řízení si žák může podat 2 přihlášky na 2 střední školy.
Formuláře žáci obdrží u nás ve škole. Lze si je i stáhnout na http://www.edulk.cz

Přihlášku si žáci vyplní sami (vše trénujeme na hodinách volby k povolání), výchovná poradkyně zkontroluje, ředitelka školy potvrdí.
Každou z přihlášek odevzdává uchazeč sám na zvolenou střední školu. Osobně, popřípadě doporučuji formou doporučeného dopisu.

Na přihlášce je nutné napsat termín přijímací zkoušky.
Termín odevzdání přihlášky je stanoven do 15. března 2015. Do 30. listopadu 2014   v případě oborů s talentovou zkouškou.

Pro další kola přijímacího řízení si může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.

2. Kritéria přijímacího řízení

O termínu konání přijímací zkoušky, kritériích a počtu přijímaných rozhoduje ředitel střední školy, který vše musí zveřejnit na webových stránkách své školy do 31. ledna 2015, pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2014.

Přijímací zkoušky v prvním kole se budou konat od 22. dubna do 30. dubna 2015, talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. ledna.

3. Výsledky, rozhodnutí, odvolání

Ředitel střední školy ukončí hodnocení do 3 pracovních dnů po konání zkoušky a zveřejní na webu školy  seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí (přijatí nebudou písemně obesláni)
Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na dobu 5 prac. dnů a pak je považováno za doručené

Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se lze do 3 pracovních dnů  od doručení odvolat k řediteli dotyčné střední školy.
Informace o konání dalších kol zkoušek, počtu volných míst, termínech naleznete na portálu krajského úřadu www.edulk.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

4. Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu studovat na dané škole
Zápisový lístek se vydává pouze jeden na základní škole.
Zápisový lístek uchazeč podává řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne zveřejnění rozhodnutí na webu školy.
Lístek lze uplatnit pouze jednou (vyjma případu odvolání).

V přijímacím řízení může dojít ke změnám.

Doporučuji sledovat webové stránky krajského úřadu a středních škol.

 

Aktuality
3x fofbal
Další sportovní disciplínou, ve které žáci závodili, byl fotbal. I malí prvňáci ukázali, jak zpracovat míč při slalomu, přihrávce i střelbě na branku. Všem vítězům blahopřejeme.
Pokus o rekord 3iQ 13.6.2018
Ve středu 13. června 2018 se naše škola zúčastnila celorepublikového pokusu o rekord ve stolní hře 3iQ. Zapojili jsme se v počtu 79 hráčů, převážně z 1. stupně. Všem zúčastněným moc děkujeme za podporu. Přikládám odkaz na stránky výrobce, kde se můžete podívat, jak rekord probíhal na jiných místech ČR.                                                https://www.3iq.eu/inpage/seznam-mist-rekord-v-3iqu/ V přloze naleznete nabídku se slevovým kódem, který můžete uplatnit při nákupu hry 3iQ. Kdyby měl kdokoliv zájem, tak se naše škola zúčastní podzimního MČR v této hře. Pro všechny milovníky deskových her již předem upozorňuji, že v příštím školním roce bude na naší škole otevřen Kroužek deskových her. Můžete docházet pravidelně nebo si přijít zahrát třeba za deštivého počasí.    
Jídelníček ŠJ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Jídelníček MŠ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Provoz ŠD a "Domečků" ve šk. roce 2018/2019
Provoz školní družiny a klubů volnočasových aktivit (Domečků) ve školním roce 2018/2019   1. oddělení ŠD – 2. třída 2. oddělení ŠD – 1. třída   Provoz ŠD – od 6.30 do 17.00 hod. Ranní družina je určena pouze pro žáky přihlášené do ŠD   Domeček 1. – 3. třída (kapacita 15 žáků) Domeček 2. – 4. třída (kapacita 15 žáků) Provoz Domečků od 12.30 do 16.00 hod.   Přihlášky do školní družiny a Domečků budou rozdány 1. školní den – 3. 9. 2018.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

3xFOTBAL 3xFOTBAL 3xFOTBAL 3xFOTBAL 3xFOTBAL 3xFOTBAL
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: