ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Jaký typ testů na přijímacích řízeních budou žáci mít, se dosud neví. 16. 11. 2015 je uzavírka výběrového řízení pro poskytování těchto služeb - takže buď scio nebo cermat.

 

1. Přihlášky:

Pro první kolo přijímacího řízení si žák může podat 2 přihlášky na 2 střední školy.
Formuláře žáci obdrží u nás ve škole. Lze si je i stáhnout na http://www.edulk.cz

Přihlášku si žáci vyplní sami (vše trénujeme na hodinách volby k povolání), výchovná poradkyně zkontroluje, ředitelka školy potvrdí.
Každou z přihlášek odevzdává uchazeč sám na zvolenou střední školu. Osobně, popřípadě doporučuji formou doporučeného dopisu.

Na přihlášce je nutné napsat termín přijímací zkoušky.
Termín odevzdání přihlášky je stanoven do 15. března 2015. Do 30. listopadu 2014   v případě oborů s talentovou zkouškou.

Pro další kola přijímacího řízení si může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.

2. Kritéria přijímacího řízení

O termínu konání přijímací zkoušky, kritériích a počtu přijímaných rozhoduje ředitel střední školy, který vše musí zveřejnit na webových stránkách své školy do 31. ledna 2015, pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2014.

Přijímací zkoušky v prvním kole se budou konat od 22. dubna do 30. dubna 2015, talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. ledna.

3. Výsledky, rozhodnutí, odvolání

Ředitel střední školy ukončí hodnocení do 3 pracovních dnů po konání zkoušky a zveřejní na webu školy  seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí (přijatí nebudou písemně obesláni)
Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na dobu 5 prac. dnů a pak je považováno za doručené

Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se lze do 3 pracovních dnů  od doručení odvolat k řediteli dotyčné střední školy.
Informace o konání dalších kol zkoušek, počtu volných míst, termínech naleznete na portálu krajského úřadu www.edulk.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

4. Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu studovat na dané škole
Zápisový lístek se vydává pouze jeden na základní škole.
Zápisový lístek uchazeč podává řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne zveřejnění rozhodnutí na webu školy.
Lístek lze uplatnit pouze jednou (vyjma případu odvolání).

V přijímacím řízení může dojít ke změnám.

Doporučuji sledovat webové stránky krajského úřadu a středních škol.

 

Aktuality
Organizace školního roku 2018/2019
Organizace školního roku 2018/2019   Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018  Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Ve čtvrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. 2019 bude ředitelské volno a vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.   Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 4.3. - 10.3. 2019  Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál     Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů)   Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.   Ředitelské volno:    3. a 4. 1. 2019 – čtvrtek a pátek, 2 dny po vánočních prázdninách                                   9. a 10. 5. 2019 – čtvrtek a pátek, 2 dny po státním svátku      
NAŠI PRVŇÁČCI
Jídelníček ŠJ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Jídelníček MŠ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Informace k vyúčtování záloh za obědy - šk.r. 2017/2018
Informace k vyúčtování záloh
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY Mníšecké sluníčko (časovka, jízda zručnosti), KULIČKY
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: