ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Doporučení školy ke koronaviru

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která se neustále vyvíjí, zde zveřejňujeme důležité odkazy a vydaná doporučení:

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 6. 3. 2020 mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

 

Doporučení pro školy ke koronaviru: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje zveřejnila na svých webových stránkách Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID-19):
https://www.khslbc.cz/zakladni-opatreni-k-prevenci-sireni-onemocneni-koronavirem-covid-19

 

Apelujeme na rodiče, kteří navštíví s dětmi nebo žáky školy některou z rizikových oblastí, aby v případě podezření nemoci kontaktovali svého lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem.

Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Děkujeme za pochopení a respektování nastavených opatření.

Vedení školy

Název souboru Velikost Typ
Doporučení MZ občanům ČR 554.73 KB pdf
Zpráva KHS Libereckého kraje ze dne 4. 3. 2020 64.73 KB pdf
Důležité odkazy 13.13 KB docx
Aktuality
Pomůcky pro 1. třídu na školní rok 2020/2021
Informace k přijetí do školní družiny a Domečku (Klubu volnočasových aktivit)
Školní rok 2020/2021
Zrušení ředitelského volna
Zrušení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2020
Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
Termíny přijímacích zkoušek
Seznam přijatých uchazečů do ZŠ
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole Mníšek
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: