ZŠ a MŠ Mníšek
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

MŠMT vydává v souvislosti s nákazou COVID-19 a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis do MŠ bude probíhat v květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí.

 

Podání žádosti a organizace zápisu:

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky: se9mfha)

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu:
  zs-mnisek@iol.cz

 3. poštou na adresu:

  Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, p. o.
  Oldřichovská 198, Mníšek
  463 31 Chrastava

 

Podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole lze učinit v termínu od 1. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

 

 1. osobní podání na adrese MŠ (budeme se snažit vyhnout vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

Osobní podání lze učinit v termínu – úterý 5. 5. 2020 od 9.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy – Ke Hřišti 309, Mníšek.

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dodejte řádně vyplněné tiskopisy:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Zápisový list
 • Rodný list dítěte (stačí jeho prostá kopie)
 • Doložení řádného očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží:
  • písemně prohlásí, že je dítě řádně očkované, a
  • doloží kopii očkovacího průkazu

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. I v tomto případě musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání a doložit:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Žádost o individuální vzdělávání dítěte (s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku).

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Po 16. 5. 2020 ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 25. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy a umístěn na informační tabuli před školkou.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 18. 5. 2020 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky
 • prostřednictvím sms
 • e-mailem

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve školce setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školky, vzdělávacím programem, učitelkami a prostory školky (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

 

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova v Hájích (spádová oblast).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly pěti let věku do 31. 8. 2020.

 

Název souboru Velikost Typ
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 349.88 KB pdf
Zápisový list 272.25 KB pdf
Čestné prohlášení k očkování 119.46 KB pdf
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Mníšku 217.85 KB pdf
Aktuality
Zrušení ředitelského volna
Zrušení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2020
Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
Termíny přijímacích zkoušek
Seznam přijatých uchazečů do ZŠ
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole Mníšek
Provoz školy a organizace výuky od 11. 5. 2020
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: