ZŠ a MŠ Mníšek
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Provoz školy a organizace výuky od 11. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy během víkendu vydalo dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je níže k dispozici ke stažení.

 

Stěžejními body jsou následující informace:

 

 • 11. 5. 2020 obnoví škola výuku pro žáky 9. ročníku zaměřenou na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ;

 • 25. 5. 2020 obnoví škola vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně;

 • vyučování bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků ve skupině a složení jednotlivých skupin bude po celou dobu neměnné;

 • přítomnost žáků ve škole je dobrovolná – záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka;

 • žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v distančním způsobu vzdělávání.

 

Přítomnost žáků ve škole se uskuteční za níže uvedených podmínek:

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, a to:

 

 • v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020

 • v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020

Váš zájem nám sdělte písemně pomocí e-mailu či EduPage nejpozději do výše uvedených termínů, jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti.

 

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen.

 

Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 

Přesné podmínky fungování jednotlivých žákovských skupin a provozní dobu školy Vám zašleme v nejbližších dnech.

 

Vedení školy

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Název souboru Velikost Typ
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 1021 KB pdf
Čestné prohlášení 268.76 KB pdf
Aktuality
Zrušení ředitelského volna
Zrušení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2020
Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
Termíny přijímacích zkoušek
Seznam přijatých uchazečů do ZŠ
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole Mníšek
Provoz školy a organizace výuky od 11. 5. 2020
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020 Karneval 2020
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: